Har du lyst til å spille i korps?

Stange skoles musikkorps har tilbud til barn og ungdom i alderen 9-19 år.

Vi har 3 korps:

  • Nybegynnerkorps
  • Aspirantkorps
  • Hovedkorps

Korpset tar opp nye medlemmer etter høstferien, torsdag 19.10. kl 18.00-19.00. En voksen må være med den første gangen. De andre torsdagene foregår notekurset i SFO-tiden på torsdager. Nybegynnerne  starter opp med notekurs, og får utlevert instrumenter i januar. Da starter de i nybegynnerkorpset.  Dette er et tilbud som er tilpasset 3.-4.klassinger.

Du kan selvsagt starte i korps når du er eldre. Vi tilpasser undervisning til den enkelte avhengig av alder og forkunnskaper.  

Ta kontakt med dirigent Mona Vestli på telefon: 454 22 619 eller mail: Mona.Vestli@stange.kommune.no

Kontingenten bestemmes hvert år på årsmøtet og er 1600,-/termin. Dette dekker leie av instrument, fellesundervisningen i korpset, enetimer/ gruppeøvelser på det enkelte instrument, uniform og fliser, pusseutstyr, stativer osv. På øvelsene serveres det frukt og vann i pausene.

Den enkelte musikkant må i tillegg bekoste notehefter til enkeltundervisningen (f.eks "Midt i Blinken"), utgifter til turer osv hvis ikke annet er avtalt.

Noteopplæringen koster 500 kr og da får du også notehefte når du får utdelt instrument etter jul.

Innmeldingsskjema

INNMELDINGSSKJEMA

STANGE SKOLES MUSIKKORPS

Navn__________________________________________________

Adresse________________________________________________

Født___________________________________________________

Allergier/dietter/sykdommer eller andre forhold korpset bør være kjent med:______________________________________________

_______________________________________________________

 

Foreldrenes navn, mailadresse og tlf:

Mor:___________________________________________________

Mailadr:_________________________________________________

Tlf:_____________________________________________________

Far:_____________________________________________________

Mailadr:_________________________________________________

Tlf:_____________________________________________________

 

Vi synes det er greit at bilder av vårt barn legges ut på korpsets hjemmeside, sett kryss 

Vi vil ikke at det legges ut bilder av vårt barn på korpsets hjemmeside, sett kryss

 

Underskrift av forelder/foreldre________________________