Oversikt over øvelsene

Din overskrift

 

UKE

DATO

 

Nybegynnere

15.00-16.00

Aspirantrommet

Aspirant

18.30-19.45

Musikkrommet 

Hovedkorps

18.30-20.30

Gymsalen

Aspirantforeldrevakt 17.30-20.00

Oppmøte v/aulaen

Hovedkorpsforeldrevakt

18.15-20.40

Oppmøte «Kjøkkenet»

Styrevakt

17.00-20.45

Annet

 

1

04.01.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Hanna

Dea

Marianne

 

 

2

11.01.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Janniken

Simen

Kjersti

 

 

3

18.01.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Ida

Asbjørg

 

 

4

25.01.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik UR

Olav

Geir

 

 

5

01.02.

 

     Ordinær      øvelse

Ordinær øvelse

Zoe

Stian

Laila

 

 

02.02.-03.02

                     

 

Seminar

Seminar

 

 

6

08.02.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Johannes

Emil

Marianne

 

 

7

15.02.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Simen

Sven

Geir

 

 

8

Vinterferie

 

9

01.03

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik A

Christer

Kjersti

 

 

10

08.03.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Mathea

Kristian

Kari

 

 

11

15.03.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Filip

Oleane

Asbjørg

 

 

12

22.03.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Hanna

Martine

Geir

 

 

13

Påskeferie

 

14

05.04.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Janniken

Ella

Laila

 

 

15

12.04.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Martinus

Kjersti

 

 

16

19.04.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik Ur

Johanna

Kari

 

 

16

20.04

Vårkonsert Vallset samfunnshus

 

17

26.04.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Zoe

Håkon

Asbjørg

 

 

18

01.05.

 

 

1.mail spilling

 

Maren

Torill

 

 

18

03.05.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Johannes

Edvard

Laila

 

 

19

10.05.

                                                                 Kristi Himmelfart. Ingen øvelse

 

20

16.05.

 

Ekstra øvelse

Ekstra øvelse

Simen

Sander

Torill

NB! Onsdag

 

    20

17.05.

 

17.mai spilling

17.mai spilling

Fredrik A

Jon Andreas

Torill

 

 

21

24.05.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Mathea

Joel

Kari

 

 

22

31.05.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Filip

Sven

Laila

 

23

07.06.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Stian

Marianne

 

24

14.06.

                                                                                                                  Avslutning før sommeren

Din overskrift

KE

DATO

 

Nybegynnere

15.00-16.00

Musikkrommet på skolen

Aspirant

18.30-19.45

Musikkrommet

Hovedkorps

18.30-20.30

Gymsalen

Aspirantforeldrevakt 17.30-20.00

Oppmøte v/aulaen

Hovedkorpsforeldrevakt

18.15-20.40

Oppmøte «Kjøkkenet»

Styrevakt

17.00-20.45

Annet

 

33

18.08.

Stangedagene. Vi stiller med stand fredag ettermiddag og lørdag formiddag?

 

34

24.08.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Filip

Sander

Asbjørg

Ingen enetimer.

 

35

31.08.

Utdeling av flyere på skolen

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Mathea

Joel

Laila

Enetimer starter

 

36

07.09.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik A

Stian

 

Kjersti

Instruktørmøte

 

 37

14.09.

 

Ordinær øvelse

       Ordinær øvelse

Simen

Sven

Geir

Foreldremøte. Info om «Korps»

 

 

 

 

 

16.09 .

17.09.

 

Seminar «Korps» med Tangen

               KUN HOVEDKORPSET                                                                                       Kari

 

38

21.09.

Rekruttering i 3.kl i skoletiden

Ordinær øvelse

Korps

Fredrik UR

Martine

Marianne

 

 

39

28.09.

Rekruttering i 3.kl i skoletiden

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Zoe

Olav

Laila

 

 

 

03.10.

 

Korps i teater Innlandet

                                                                                                                   

 

Torill

Tirsdag kl 16:30 -21:00.

Teater Innlandet

 

40

  05.10

Rekruttering i 3.kl i skoletiden

Ordinær øvelse

Korps i teater Innlandet 16.30 – 21.00

Janniken

 

Asbjørg/Marianne

 

41

Høstferie

 

42

17.10.

 

Korps i teater Innlandet

 

 

 

Torill

Tirsdag kl.16:30-21:00

Teater Innlandet

 

19.10.

Notekurs oppstart i aulaen kl 18.00

Ordinær øvelse

Korps i teater Innlandet 16.30 – 21.00

Johannes

 

Laila

 Kort foreldreinfo til nybegynnere

 

20.10.

 

 

19.00

 Klare til 17.30

Premiere. Uniform!

 

 

21.10

 

 

 

Aspirantseminar på Tangen skole kl 10-16 sammen med Tangen sine aspiranter

 

Marianne 

 

 

43

26.10.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Simen

Oleane

Kjersti

  

 

44

01.11

 

Julekalendersalg   OBS onsdag! Alle aspiranter og hovedkorpset                                  Kari

 

 

 

 

02.11.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Hanna

Maren

Geir

 

 

04.11

                 Storaspirantseminar på Romedal u-skole kl 09.45 -16.00. Sammen med aspiranter fra hele kommunen + Løten          Mathilde

 

45

09.11.

Notekurs + instrumentprøving kl 18.30

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Marcus

Marianne

Instrumentprøving for nybegynnere

 

46

16.11.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik A

Kristian

Kari

 

47

23.11.

Notekurs 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Janniken

Håkon

Marianne

 

 

 

24.11

 

 

 

Storaspirantseminar Stange skoles  gymsal kl 10-17

Johannes/Hanna

 

 

 

48

30.11.

Notekurs   + instrumentprøving kl 18.30

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Filip

Martinus

Geir

Instrumentprøving for nybegynnere

 

49

07.12.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Mathea

Christer

Asbjørg

Styremøte

 

 

 

 

 

Øving i Stange kirke for Hovedkorpset fredag 8/12 kl 17.30 - 19.30 

 

 

 

 

10.12

 

Adventskonsert i Stange kirke for Hovedkorps og nybegynnere

Kl 15.00 

Kari 

 

 

50

14.12

Notekurs

Øving for aspiranter kl 14.15 - 15.00. Avslutning for aspiranter og nybegynnere kl 15 - ca 16

Asbjørg

 

 

 

16.12

 

Øving kl 10.00-13.30

Storaspirantkonsert i Romedal kirke kl 16.00

Mathea 

 

 

 

51

21.12.

Juleferie

 

 

Romforklaring i forhold til enetimeplanen

Fløyte

Klarinett/fløyte

Saxofon

Kornett

Baryton

Tuba

Trombone

Horn

Perkursjon

Aspiranter/ nybegynnere

Hoved-korpset

Cecilie

Ola

Emil

Jan Erik

Magnus

Harald

Øystein

Lars-Espen

Ingrid

Erlend

Mona

Merete

41513090

90074758

93005565

90653555

 

95748872

45422619

97127263

Kl.rom 6.klB

Rom 5 i kjelleren i kulturbuss

Rom 1 (kjøkken i kulturbuss)/ Kl.rom 7.klB

Kl.rom 7A

 Kl.rom 6A

Rom 6 i

kjeller i kulturbuss

 Rom 3 i kulturbuss

 

Rom 2 i kulturbuss

Kulturbuss

Rom 2 i kulturbuss/Gymsal

Rom 2 i kulturbuss/Mus.rom

Gymsal

Torsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

 Torsdag

Torsdag

Torsdag

 

Torsdag

 

Torsdag

Torsdag

Torsdag

 

 

 

 

 

 

Sander - time etter avtale

 

Johanna - time etter avtale annen hver uke

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.20- 13.45 Mathea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.50 – 14.15

Fredrik UR og Filip

 14.15-14.40 Janniken(bussen

 

 

14.45 – 15.10 Joakim

 

 

14.20-14.45 Martinus

 

 

 

 

 

15.15 – 15.40

Oleane

 

 

15.10 – 15.35   Simen S

 

 

14.45-15.10 Marcus

 

 

15.00-16.00 Fellesøvelse nybegynnere

 

 

 

 

 

15.35 – 16.00 Johannes

 

15.10-15.35 Martine Anette

 

 

 

 

 

 

 

16.00 – 16.25 Mathilde

 

 Erik – time etter avtale

 

 

 

 

 

16.20-16.45Joel 

 

 

16.25 – 16.50 Christer

 

 

 

 

 

 

16.45-17.10

 Zoe 

16.50-17.15 Kristian

17.00-1725

Hanne

16.50 - 17.15 Ida Emilie

17.00-17.25

Magnus

 

 Stian - time etter

avtale m Kåre

 

16.30-17.00 Fredrik A

 

 

17.30-17.55 Alette

 

17.10 - 17.35 Håkon

17.15 - 17.40 Dea

17.25-17.50

Sven

17.15-17.40 Olav

    17.25-17.50 Mikail

 

 

 

17.00 - 1725 Sigrid

 

 

17.55 – 18.20 Sofie

 

17.35 - 18.00 Maren

17.40 - 18.05 

17.50 – 18.20

Truls Ola

17.40-18.05 Hanna

17.50-18.20 Edvard

 

 

 

17.25-17.55 Jon Andreas

 

 

 

18.00 - 18.25 Ella

18.05 - 18.30 Simon

 

18.05-18.30 Simen M

 

 

 

17.45-18.25 Emil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.30 - 19.10 Aspirant-korps           HK ved behov

 18.30 - 19.45 Fellesøvelse aspiranter

18.30 - 20.30 Fellesøvelse HK

 

 

I enetimeplanen finner du når og hvor du skal ha enetime. Legg merke til hvilket øverom du skal være på. Av praktiske årsaker må vi bruke flere steder og noen instruktører må flytte på seg i løpet av ettermiddagen/kvelden. Under finner dere presisering av romnavnene som er brukt i planen:

”Kulturbussen”/”Bussen” = Kulturskolens lokaler i forlengelse av gymsalen

”Kjøkkenet – Kulturbussen” = Der styrevakta og foreldrevakta har base, der vi skjærer frukt mm

”Uv-rom – Kulturbussen” = det rommet nybegynnerne spiller på, ved siden av kjøkkenet i Kulturbussen, også kalt aspirantrommet

”Pianorom – Kulturbussen” = rommet vis a vis kjøkkenet

”Kjelleren – Kulturbussen” = et av 2 grupperom i kjelleren; ned trappa og til høyre inn i gangen, på høyre side

”Kulturskolen” = Kulturskoles lokaler i gamle Hellumhuset, det røde huset på høyre side før skolen i skolegata.

De andre rommene er i skoledelen rundt aulaen

Rutiner styrevakter/ foreldrevakt for Stange Skoles Musikkorps (rev 16.03.17)

Styrevakt : 17.00-20.45    


 • Kjøpe frukt på KIWI – Høgmyr for ca 100 kr.

 • Gå innom «kjøkkenet» -sett på kaffe og hent utstyr, sett igjen ca 2/3 og ta med ca 1/3 av frukten

 • Lås opp ved aulaen + rom i 1. og 2. etg der (5-, 6.- og 7.kl-rom)

 • Ta imot musikantene som kommer til enetime – se egen liste i mappa. Sørg for at musikanten finner øve-rommet, pakker opp på gangen og begynner å varme opp (uten lyd).

 • Hente ½ kanne kaffe til instruktørene/foreldrevakta

 • 17.30: Ta imot aspirantforeldrevakta - informere om dennes oppgaver.

 • 18.10: Låse opp «Bussen», gymsal og materialrom

 • 18.15 : Ta imot hovedkorpsforeldrevakta Evt ringe etter – se egen liste i mappa.

 • Etter 18.30 : Låse enetimerommene NB! Etter at nybegynnere har hatt enetime – sjekk lista

 • 18.30-19.45 : Gå litt mellom aspirant- og HK-øvelse (hilse på aspirantene og snakke med foreldrevakta)

 • Vær behjelpelig med kopiering etc som dirigenter/instruktører trenger

 • Føre oppmøteliste for begge korps

 • Ca 20.00 – da asp,vakta går: Låse –se under.

 • 18.30/20.30 Låsing:   - Sjekk at lys er slått av (slår seg av selv i skolebygget + gymsalgang).

  - Sjekk vinduer!

  - Sjekk at pulter og stoler står riktig i klasserommene vi bruker.

  - Lås aula, klasserom, rom i «bussen», materialrommet, trommeskuffen, gymsal

  - Ytterdørene (4 stk i gymbygget, husk kjelleren).


 


Aspirantforeldrevakt: 17.30- ca 20.00 - Oppmøte ved aulaen/musikkrommet


 • Følge opp de som kommer til enetime og fellesøvelse. Hold orden i hvor de pakker ut.

 • Sørge for at aspirantene er på plass på musikkrommet og klare til 18.30. Hjelpe til med å sette fram stoler til musikantene.

 • Holde ro i gangen slik at de som har enetimer ikke blir forstyrret.

 • Ordne med frukt/vann og kaffe.   Skjær opp og sett fram frukten t il   kl  19.30   sammen med mugge med vann.  Drikkeflasker skal de ha med seg.     Før og etter fellesøvelsen, og evt i pausa, skal ungene kun være i gangen utenfor musikkrommet

 • Bistå Mona/instruktørene med kopiering etc.

 • Rydd opp og gå innom «bussen» med sakene før du går hjem.

 • Ta med strikketøy, avisa el.l. da det blir en litt stille, rolig og ensom vakt mens aspirantene har fellesøvelse.


 


Hovedkorpsforeldrevakt :18.15-20.40 


 • Sørg for at musikantene setter fram stoler og gjør seg klar 18.20.

 • Kok kaffe

 • Skjær opp frukt og sett fram til til HK-pausa ca 19.30 + vann/kaffe. Vannflasker skal de ha slev. Søppeldunker (plast og mat).             

 • I pausa skal ingen være i gymsalen! De får servert vann /kaffe og frukt i gangen. De kan evt gå ut. Det er ikke lov å henge på rekkverket. Det settes fram ei kasse med div aktivitetsmateriell (står i kjelleren). Foreldrevaktene må være der ungene er!

 • Kaffe og div kjøkkenutstyr er i de innerste skapene på kjøkkenet ved siden av aspirantrommet. Dersom det er tomt har vi konto på KIWI-Høgmyr (eget kort) og Mega, faktura blir sendt til kasserer.

 • Tørk av kjøkkenbenker pulter etc. etter bevertning og ta med søppel ut. Husk kildesortering.

 • Da øvelsen er slutt skal alle rydde stolene før de rydder instrumentet sitt. Alle hjelper til med trommeutstyr. Foreldrevaktene må hjelpe til.


 


Øvelser for musikerne:


 • Aspirantkorps i musikkrommet. Oppmøte kl. 18.20. Øvelse kl.18.30-19.45. Spilleklare til 18.30.

 • Hovedkorps i gymsalen: Oppmøte kl.18.20. Øvelse kl.18.30-20.30. Spilleklare til 18.30. Hjelp dem å sette frem stoler. De gjør klar instrumentet da stolene er på plass.


 


God vakt!