Oversikt over øvelsene

Din overskrift

UKE

DATO

 

Nybegynnere

15.00-16.00

Aspirantrommet

Aspirant

18.30-19.45

Musikkrommet

Hovedkorps

18.30-20.30

Gymsalen

Aspirantforeldrevakt 18.00-20.00

Oppmøte v/aulaen

Hovedkorpsforeldrevakt

18.15-20.40

Oppmøte «Kjøkkenet»

Styrevakt

17.00-20.45

Annet

 

33

23-25.08.

Stangedagene. Vi stiller med stand fredag ettermiddag og lørdag formiddag?

 

34

23.08.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Simen

Maren

Asbjørg

Ingen enetimer.

 

35

30.08.

Utdeling av flyere på skolen

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik A

Martine

Laila

Enetimer starter

 

36

06.09.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Ida

Marianne

Instruktørmøte

 

 37

13.09.

 

  Ordinær øvelse

     Ordinær øvelse

Mathea

Edvard

            Kari

 

 

20.09.

Rekruttering i 3.kl i skoletiden

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Filip

Olav

Erlend

 

 

38

 

38

22.-23.09.

                     Seminar. Lørdag aspiranter og hovedkorps. Søndag hovedkorps. Søndag blir det en liten hentekonsert.

 

39

27.09.

Rekruttering i 3.kl i skoletiden

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Håkon

Johanna

Asbjørg

 

 

40

04.10.

Rekruttering i 3.kl i skoletiden og prøvespilling på kvelden, spille med aspirantene

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Magnus

Kristian

Laila

Kort foreldreinfo til nybegynnere og instrumentprøving for nybegynnere

 

41

Høstferie

 

42

18.10.

Notekurs oppstart

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Kristian

Ella

      Geir

 

 

 

20.10.

                                                        Høstdag i Stangebyen og Kønnband. Vi spiller og viser oss fram.      

 

43

25.10.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Ada

Martinus

       Marianne

 

 

 44

31.10

 

                   Julekalendersalg       OBS onsdag! Alle.                                                      Kari

 

 

 

 

01.11.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Peder

Hanna

Erlend

 

45

08.11.

Notekurs + instrumentprøving?

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Abel

Simen

Geir

Instrumentprøving?

 

46

15.11.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Simen

Stian

Asbjørg

 

47

22.11.

Notekurs + instrumentprøving?

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik A

Sofie

Laila

 Instrumentprøving?

 

48

29.11.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Oleane

Marianne

 

 

48

01.12.

                                                                                                  Adventskonsert?

 

49

06.12.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Filip

Zoe

Geir

 

 

50

13.12.

 

 

 

 

 

 

 

51

21.12.

Juleferie

 

 

Romforklaring i forhold til enetimeplanen

Fløyte

Klarinett/Fløyte

               

Saksofon

Kornett/Trompet

Horn

Trombone/tenor

Baryton/Tuba

Slagverk

Aspiranter/ Nybegynnere

HK

Cecilie

Ola

Emil

Jan Erik

Magnus

Ingrid

Lars Espen

Harald

Øystein

Erlend

Mona

Merete

473 89 103

 

415 13 090

 

900 74 758

 

950 47 111

 

936 71 586

 

951 85 115

 

906 53 555

 

900 90 294

 

930 05 565

 

957 48 872

 

454 22 619

 

971 27 263

 

Kl. rom 6B

Rom 5, kjeller kulturbuss

Rom 1, Kjøkken kulturbuss Kl.rom 7B

Kl. rom 7A

Kl. rom 6A

Rom 6, kjeller kulturbuss

Kulturbuss

Rom 2,  kulturbuss

Rom 3, kulturbuss

 

Rom 2,  kulturbuss

Musikkrom v/aulaen

Gymsal

Torsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

 

Torsdag

 

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

 

13.20-13.45 Mathea

 

13.30-13.55     Ada

 

 

 

 

 

Johanna, time etter avtale

 

13.55-14.20   Magnus A

 

 

Sander, time etter avtale

 

 

 

 

13.45-14.10 Filip

 

13.55-14.20 Kristian P.

 

 

 

 

14.45-15.10

Hanna

 

14.20-14.45 Håkon H

 

 

 

 

 

 

 

14.10-14.35 Fredrik UR

 

14.20-14.45 

 

 

 

 

15.10-15.35 Johannes

 

 

14.45-15.10 Martinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.35-16.00 Simen S

 

 

15.10-15.35 Martine

 

 

 

 

15.00-16.00 Fellesøvelse nybegynnere

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.25

Abel

 

Time etter avtale Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

16.20-16.45       Joel

 

 

 

 

16.25-16.50 Mathilde

 

 

 

 

 

16.30-16.55 Fredrik A.

 

 

 

 

 

16.45-17.10        Zoe

 

16.50-17.20 Peder

 

16.35-17.00 Oleane

 

 

16.50-17.15      Ida

 

 

Time etter avtale m/ Kåre   Stian

 

 

 

16.55-17.20 Sigrid

 

 

 

 

 

17.10-17.35        Ella

 


17.00-17.25 Hanne

 

 

17.15-17.40 Olav 

 

 

17.10-17.35 Magnus S

 

17.20-17.45 Jon Andreas

 

 

 

17.30-17.55 Alette

 

 

17.35-18.00 Maren

 

17.20-17.50    Kristian 

 

17.25-17.50 Sven

 

 

17.40-18.05 Joakim

 

 

 

17.35-18.00 Mikail

 

17.45-18.10 Emil

 

 

 

17.55-18.20 Sofie

 

 

18.00-18.25 Håkon M

 

17.50-18.20 Simon

 

17.50-18.20 Truls Ola

 

 

18.05-18.30 Simen M.

 

 

 

18.00-18.25 Edvard

 

18.10-18.35 Audun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.40-19.30 Assistent AK, HK ved behov

 

18.30-19.45 Fellesøvelse AK

 

18.30-20.30 Fellesøvelse HK

 

                               

 

I enetimeplanen finner du når og hvor du skal ha enetime. Legg merke til hvilket øverom du skal være på. Av praktiske årsaker må vi bruke flere steder og noen instruktører må flytte på seg i løpet av ettermiddagen/kvelden. Under finner dere presisering av romnavnene som er brukt i planen:

”Kulturbussen”/”Bussen” = Kulturskolens lokaler i forlengelse av gymsalen

”Kjøkkenet – Kulturbussen” = Der styrevakta og foreldrevakta har base, der vi skjærer frukt mm

”Uv-rom – Kulturbussen” = det rommet nybegynnerne spiller på, ved siden av kjøkkenet i Kulturbussen, også kalt aspirantrommet

”Pianorom – Kulturbussen” = rommet vis a vis kjøkkenet

”Kjelleren – Kulturbussen” = et av 2 grupperom i kjelleren; ned trappa og til høyre inn i gangen, på høyre side

”Kulturskolen” = Kulturskoles lokaler i gamle Hellumhuset, det røde huset på høyre side før skolen i skolegata.

De andre rommene er i skoledelen rundt aulaen

Rutiner styrevakter/ foreldrevakt for Stange Skoles Musikkorps (rev 16.03.17)

Styrevakt : 17.00-20.45    


 • Sende SMS noen dager i forkant og minne om foreldrevakt.

 • Kjøpe frukt på KIWI – Høgmyr for ca 100 kr.

 • Gå innom «kjøkkenet» -sett på kaffe og hent utstyr, sett igjen ca 2/3 og ta med ca 1/3 av frukten

 • Lås opp ved aulaen + rom i 1. og 2. etg der (5-, 6.- og 7.kl-rom)

 • Ta imot musikantene som kommer til enetime – se egen liste i mappa. Sørg for at musikanten finner øve-rommet, pakker opp på gangen og begynner å varme opp (uten lyd).

 • Hente ½ kanne kaffe til instruktørene/foreldrevakta

 • 18:00: Ta imot aspirantforeldrevakta - informere om dennes oppgaver.

 • 18.10: Låse opp «Bussen», gymsal og materialrom

 • 18.15 : Ta imot hovedkorpsforeldrevakta Evt ringe etter – se egen liste i mappa.

 • Etter 18.30 : Låse enetimerommene NB! Etter at nybegynnere har hatt enetime – sjekk lista

 • 18.30-19.45 : Gå litt mellom aspirant- og HK-øvelse (hilse på aspirantene og snakke med foreldrevakta)

 • Vær behjelpelig med kopiering etc som dirigenter/instruktører trenger

 • Føre oppmøteliste for begge korps

 • Ca 20.00 – da asp,vakta går: Låse –se under.

 • 18.30/20.30 Låsing:   - Sjekk at lys er slått av (slår seg av selv i skolebygget + gymsalgang).

  - Sjekk vinduer!

  - Sjekk at pulter og stoler står riktig i klasserommene vi bruker.

  - Lås aula, klasserom, rom i «bussen», materialrommet, trommeskuffen, gymsal

  - Ytterdørene (4 stk i gymbygget, husk kjelleren).


 


Aspirantforeldrevakt: 18.00- ca 20.00 - Oppmøte ved aulaen/musikkrommet


 • Følge opp de som kommer til enetime og fellesøvelse. Hold orden i hvor de pakker ut.

 • Sørge for at aspirantene er på plass på musikkrommet og klare til 18.30. Hjelpe til med å sette fram stoler til musikantene.

 • Holde ro i gangen slik at de som har enetimer ikke blir forstyrret.

 • Ordne med frukt/vann og kaffe.   Skjær opp og sett fram frukten t il   kl  19.30   sammen med mugge med vann.  Drikkeflasker skal de ha med seg.     Før og etter fellesøvelsen, og evt i pausa, skal ungene kun være i gangen utenfor musikkrommet

 • Bistå Mona/instruktørene med kopiering etc.

 • Rydd opp og gå innom «bussen» med sakene før du går hjem.

 • Ta med strikketøy, avisa el.l. da det blir en litt stille, rolig og ensom vakt mens aspirantene har fellesøvelse.


 


Hovedkorpsforeldrevakt :18.15-20.40 


 • Sørg for at musikantene setter fram stoler og gjør seg klar 18.20.

 • Kok kaffe

 • Skjær opp frukt og sett fram til til HK-pausa ca 19.30 + vann/kaffe. Vannflasker skal de ha slev. Søppeldunker (plast og mat).             

 • I pausa skal ingen være i gymsalen! De får servert vann /kaffe og frukt i gangen. De kan evt gå ut. Det er ikke lov å henge på rekkverket. Det settes fram ei kasse med div aktivitetsmateriell (står i kjelleren). Foreldrevaktene må være der ungene er!

 • Kaffe og div kjøkkenutstyr er i de innerste skapene på kjøkkenet ved siden av aspirantrommet. Dersom det er tomt har vi konto på KIWI-Høgmyr (eget kort) og Mega, faktura blir sendt til kasserer.

 • Tørk av kjøkkenbenker pulter etc. etter bevertning og ta med søppel ut. Husk kildesortering.

 • Da øvelsen er slutt skal alle rydde stolene før de rydder instrumentet sitt. Alle hjelper til med trommeutstyr. Foreldrevaktene må hjelpe til.


 


Øvelser for musikerne:


 • Aspirantkorps i musikkrommet. Oppmøte kl. 18.20. Øvelse kl.18.30-19.45. Spilleklare til 18.30.

 • Hovedkorps i gymsalen: Oppmøte kl.18.20. Øvelse kl.18.30-20.30. Spilleklare til 18.30. Hjelp dem å sette frem stoler. De gjør klar instrumentet da stolene er på plass.


 


God vakt!