Oversikt over øvelsene

Din overskrift

UKE

DATO

 

Nybegynnere

15.00-16.00

Aspirantrommet

Aspirant

18.30-19.45

Musikkrommet

Hovedkorps

18.30-20.30

Gymsalen

Aspirantforeldrevakt 18.00-20.00

Oppmøte v/aulaen

Hovedkorpsforeldrevakt

18.15-20.40

Oppmøte «Kjøkkenet»

Styrevakt

17.00-20.45

Annet

33

23-25.08.

Stangedagene. Vi stiller med stand fredag ettermiddag og lørdag formiddag?

34

23.08.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Simen

Maren

Asbjørg

Ingen enetimer.

35

30.08.

Utdeling av flyere på skolen

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik A

Martine

Laila

Enetimer starter

36

06.09.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Ida

Marianne

Instruktørmøte

 37

13.09.

 

  Ordinær øvelse

     Ordinær øvelse

Mathea

Edvard

            Kari

 

20.09.

Rekruttering i 3.kl i skoletiden

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Peder

Olav

Erlend

Foreldremøte 18:00-19:00

38

38

22.-23.09.

                     Seminar. Lørdag aspiranter og hovedkorps. Søndag hovedkorps. Søndag blir det en liten hentekonsert.

39

27.09.

Rekruttering i 3.kl i skoletiden

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Håkon

Johanna

Asbjørg

 

 

29.09.

                                                         Høstdag i Stangebyen og Kønnband. Vi spiller og viser oss fram.    

40

04.10.

Rekruttering i 3.kl i skoletiden og prøvespilling på kvelden, spille med aspirantene

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Magnus

Kristian

Laila

Kort foreldreinfo til nybegynnere og instrumentprøving for nybegynnere

41

Høstferie

42

18.10.

Notekurs oppstart

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Kristian

Ella

    Marianne

43

25.10.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Ada

Stian

   Geir

 

01.11.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Peder

Hanna

Erlend

 

07.11.                                                                                    Julekalendersalg OBS onsdag. Alle.

45

08.11.

Notekurs + instrumentprøving?

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Abel

Simen

Geir

Instrumentprøving?

46

15.11.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Simen

Martinus

Asbjørg

47

22.11.

Notekurs + instrumentprøving?

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik A

Johannes

Laila

 Instrumentprøving?

48

29.11.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Oleane

Marianne

 

48

01.12.

                                                                                                  Adventskonsert?

49

06.12.

Notekurs

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Mathea

Zoe

Geir

 

50

13.12.

 

 

 

 

 

 

51

21.12.

Juleferie

Din overskrift

Fløyte

Klarinett/Fløyte

                 

Saksofon

Kornett/Trompet

Horn

Trombone/tenor

Baryton/Tuba

Slagverk

Aspiranter/ Nybegynnere

HK

Cecilie

Ola

Emil

Jan Erik

Frank

Ingrid

Lars Espen

Håkon

Øystein

Erlend

Mona

Merete

473 89 103

 

415 13 090

 

900 74 758

 

950 47 111

 

936 71 586

 

951 85 115

 

906 53 555

 

 

 

930 05 565

 

957 48 872

 

454 22 619

 

971 27 263

 

Rom 5, kjeller kulturbuss

Rom 5, kjeller kulturbuss

Rom 1, Kjøkken kulturbuss

 

Kl.rom 7B

Kl. rom 7A

Kl. rom 6A

Kl.rom 6B

Kulturbuss

Kulturskolen

Rom 3, kulturbuss

 

Rom 2,  kulturbuss

Musikkrom v/aulaen

Gymsal

Onsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

 

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

 

13.20-13.45

Kristian

 

 

 

 

Johanna, time etter avtale

 

 

 

Magnus time etter avtale

 

 

 

 

13.45-14.10

Ada

 

 

 

14.15-14.40

Joakim

 

14.20-14.45

Håkon

 

 

 

 

 

 

 

14.45-15.10

Filip

 

 

 

14.40-15.05

Johannes

 

 

14.45-15.10 Martinus

 

 

 

 

 

 

 

15.10-15.35

Fredrik UR

 

 

 

 

15.05-15.30

Abel

 

 

15.10-15.35 Martine

 

 

 

 

15.00-16.00 Fellesøvelse nybegynnere

 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.55

Hanna

 

Time etter avtale Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.55-16.20

Mathilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.35-17.00

Olav

 

 

Stian

Mandager med Frank i kulturhuset

 

 

16.30-16.55

Audun

 

 

 

 

 

16.45-17.10

Joel   

 

 

 

17.00-17.25

Ida

 

 

 

17.25-17.50

Mikail

 

16.55-17.20 Sigrid

 

 

 

17.05-17.30

Zoe

 

17.10-17.35      Håkon

 

 

17.15-17.40

Oleane

 

17.25-17.50

Simen S

 

 

 

17.50-18.15

Edvard

 

17.20-17.45 Fredrik

 

 

 

17.30-17.55

Alette

 

 

17.35-18.00        Mathea

 

17.40-18.05 Kristian H.

 

17.40-18.05

Truls Ola

 

17.50-18.15

Simen M.

 

 

 

18.15-18.40

Magnus A

 

17.45-18.10 Emil

 

 

 

 

 

18.00-18.25

Maren

18.05-18.30

Peder

 

18.05-18.30

Simon

 

 

 

 

 

18.40-19.30 Assistent AK, HK ved behov

 

18.30-19.45 Fellesøvelse AK

 

18.30-20.30 Fellesøvelse HK

 

Rutiner styrevakter/ foreldrevakt for Stange Skoles Musikkorps (rev 16.03.17)

Styrevakt : 17.00-20.45    


 • Sende SMS noen dager i forkant og minne om foreldrevakt.

 • Kjøpe frukt på KIWI – Høgmyr for ca 100 kr.

 • Gå innom «kjøkkenet» -sett på kaffe og hent utstyr, sett igjen ca 2/3 og ta med ca 1/3 av frukten

 • Lås opp ved aulaen + rom i 1. og 2. etg der (5-, 6.- og 7.kl-rom)

 • Ta imot musikantene som kommer til enetime – se egen liste i mappa. Sørg for at musikanten finner øve-rommet, pakker opp på gangen og begynner å varme opp (uten lyd).

 • Hente ½ kanne kaffe til instruktørene/foreldrevakta

 • 18:00: Ta imot aspirantforeldrevakta - informere om dennes oppgaver.

 • 18.10: Låse opp «Bussen», gymsal og materialrom

 • 18.15 : Ta imot hovedkorpsforeldrevakta Evt ringe etter – se egen liste i mappa.

 • Etter 18.30 : Låse enetimerommene NB! Etter at nybegynnere har hatt enetime – sjekk lista

 • 18.30-19.45 : Gå litt mellom aspirant- og HK-øvelse (hilse på aspirantene og snakke med foreldrevakta)

 • Vær behjelpelig med kopiering etc som dirigenter/instruktører trenger

 • Føre oppmøteliste for begge korps

 • Ca 20.00 – da asp,vakta går: Låse –se under.

 • 18.30/20.30 Låsing:   - Sjekk at lys er slått av (slår seg av selv i skolebygget + gymsalgang).

  - Sjekk vinduer!

  - Sjekk at pulter og stoler står riktig i klasserommene vi bruker.

  - Lås aula, klasserom, rom i «bussen», materialrommet, trommeskuffen, gymsal

  - Ytterdørene (4 stk i gymbygget, husk kjelleren).


 


Aspirantforeldrevakt: 18.20- ca 20.00 - Oppmøte ved aulaen/musikkrommet


 • Følge opp de som kommer til enetime og fellesøvelse. Hold orden i hvor de pakker ut.

 • Sørge for at aspirantene er på plass på musikkrommet og klare til 18.45. Hjelpe til med å sette fram stoler til musikantene.

 • Holde ro i gangen slik at de som har enetimer ikke blir forstyrret.

 • Ordne med frukt/vann og kaffe.   Skjær opp og sett fram frukten t il   kl  20.00.  Drikkeflasker skal de ha med seg.     Før og etter fellesøvelsen, og evt i pausa, skal ungene kun være i gangen utenfor musikkrommet

 • Bistå Mona/instruktørene med kopiering etc.

 • Rydd opp og gå innom «bussen» med sakene før du går hjem.

 • Ta med strikketøy, avisa el.l. da det blir en litt stille, rolig og ensom vakt mens aspirantene har fellesøvelse.


 


Hovedkorpsforeldrevakt :18.15-20.40 


 • Sørg for at musikantene setter fram stoler og gjør seg klar 18.20.

 • Kok kaffe

 • Skjær opp frukt og sett fram til til HK-pausa ca 19.30 + vann/kaffe. Vannflasker skal de ha slev. Søppeldunker (plast og mat).             

 • I pausa skal ingen være i gymsalen! De får servert vann /kaffe og frukt i gangen. De kan evt gå ut. Det er ikke lov å henge på rekkverket. Det settes fram ei kasse med div aktivitetsmateriell (står i kjelleren). Foreldrevaktene må være der ungene er!

 • Kaffe og div kjøkkenutstyr er i de innerste skapene på kjøkkenet ved siden av aspirantrommet. Dersom det er tomt har vi konto på KIWI-Høgmyr (eget kort) og Mega, faktura blir sendt til kasserer.

 • Tørk av kjøkkenbenker pulter etc. etter bevertning og ta med søppel ut. Husk kildesortering.

 • Da øvelsen er slutt skal alle rydde stolene før de rydder instrumentet sitt. Alle hjelper til med trommeutstyr. Foreldrevaktene må hjelpe til.


 


Øvelser for musikerne:


 • Aspirantkorps i musikkrommet. Oppmøte kl. 18.20. Øvelse kl.18.30-19.45. Spilleklare til 18.30.

 • Hovedkorps i gymsalen: Oppmøte kl.18.20. Øvelse kl.18.30-20.30. Spilleklare til 18.30. Hjelp dem å sette frem stoler. De gjør klar instrumentet da stolene er på plass.


 


God vakt!