Oversikt over øvelsene

Din overskrift

 

UKE

DATO

 

Nybegynnere

15.00-16.00

Aspirantrommet

Aspirant

18.30-19.45

Musikkrommet 

Hovedkorps

18.30-20.30

Gymsalen

Aspirantforeldrevakt 18.00-19.45

Oppmøte v/aulaen

Hovedkorpsforeldrevakt

18.15-20.40

Oppmøte «Kjøkkenet»

Styrevakt

17.00-20.45

Annet

 

1

04.01.

Ingen øvelse  

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Zoe

Dea

Kjersti

 

 

2

11.01.

+ instrumentutdeling kl 18.00 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Janniken

Simen

Marianne

 

 

3

18.01.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Ida

Asbjørg

 

 

4

25.01.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik UR

Olav

Geir

 

 

5

01.02.

 

     Ordinær      øvelse

Ordinær øvelse

Hanna

Stian

Laila

 

 

02.02.-03.02

Ikke seminar for nybegynnerne   

 

Seminar

Seminar

 

 

6

08.02.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Johannes

Emil

Marianne

 

 

7

15.02.

 

Karnevalskonsert

Tingvold

Ordinær øvelse

Simen

Sven

Geir

 

 

8

Vinterferie

 

9

01.03

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik A

Christer

Kjersti

 

 

10

08.03.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Mathea

Kristian

Kari

 Årsmøte og foreldremøte

 

11

15.03.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Filip

Oleane

Asbjørg

 

 

12

22.03.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Zoe

Martine

Geir

 

 

13

Påskeferie

 

14

05.04.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Mathilde

Ella

Laila

 

 

15

12.04.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Martinus

Kjersti

 

 

16

19.04.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Fredrik Ur

Johanna

Kari

 

 

16

20.04

Vårkonsert Vallset samfunnshus

 

17

26.04.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Hanna

Håkon

Asbjørg

 

 

18

01.05.

 

 

1.mail spilling

 

Maren

Torill

 

 

18

03.05.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Johannes

Edvard

Laila

 

 

19

09.05.

                                  Ekstraøvelse                              

 

20

16.05.

 

Ekstra øvelse

Ekstra øvelse

Simen

Sander

Torill

NB! Onsdag

 

    20

17.05.

 

17.mai spilling

17.mai spilling

Fredrik A

Jon Andreas

Torill

 

 

21

24.05.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Mathea

Joel

Kari

 

 

22

31.05.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Filip

Sven

Laila

 

23

07.06.

 

Ordinær øvelse

Ordinær øvelse

Joakim

Stian

Marianne

 

24

14.06.

                                                                                                                  Avslutning før sommeren

Romforklaring i forhold til enetimeplanen

Fløyte

Klarinett/Fløyte

               

Saksofon

Kornett/Trompet

Horn

Trombone/tenor

Baryton/Tuba

Slagverk

Aspiranter/ Nybegynnere

HK

Cecilie

Ola

Emil

Jan Erik

Magnus

Ingrid

Lars Espen

Harald

Øystein

Erlend

Mona

Merete

473 89 103

 

415 13 090

 

900 74 758

 

950 47 111

 

936 71 586

 

951 85 115

 

906 53 555

 

900 90 294

 

930 05 565

 

957 48 872

 

454 22 619

 

971 27 263

 

Kl. rom 6B

Rom 5, kjeller kulturbuss

Rom 1, Kjøkken kulturbuss Kl.rom 7B

Kl. rom 7A

Kl. rom 6A

Rom 6, kjeller kulturbuss

Kulturbuss

Rom 2,  kulturbuss

Rom 3, kulturbuss

 

Rom 2,  kulturbuss

Musikkrom v/aulaen

Gymsal

Torsdag

Onsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

 

Torsdag

 

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

Torsdag

 

13.20-13.45 Mathea

 

13.30-13.55     Ada

 

 

 

 

 

Johanna, time etter avtale

 

13.55-14.20   Magnus A

 

 

Sander, time etter avtale

 

 

 

 

13.45-14.10 Filip

 

13.55-14.20 Kristian P.

 

 

 

 

14.45-15.10

Hanna

 

14.20-14.45 Håkon H

 

 

 

 

 

 

 

14.10-14.35 Fredrik UR

 

14.20-14.45 

 

 

 

 

15.10-15.35 Johannes

 

 

14.45-15.10 Martinus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.35-16.00 Simen S

 

 

15.10-15.35 Martine

 

 

 

 

15.00-16.00 Fellesøvelse nybegynnere

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00-16.25

Abel

 

Time etter avtale Erik

 

 

 

 

 

 

 

 

16.20-16.45       Joel

 

 

 

 

16.25-16.50 Mathilde

 

 

 

 

 

16.30-16.55 Fredrik A.

 

 

 

 

 

16.45-17.10        Zoe

 

16.50-17.20 Peder

 

16.35-17.00 Oleane

 

 

16.50-17.15      Ida

 

 

Time etter avtale m/ Kåre   Stian

 

 

 

16.55-17.20 Sigrid

 

 

 

 

 

17.10-17.35        Ella

 


17.00-17.25 Hanne

 

 

17.15-17.40 Olav 

 

 

17.10-17.35 Magnus S

 

17.20-17.45 Jon Andreas

 

 

 

17.30-17.55 Alette

 

 

17.35-18.00 Maren

 

17.20-17.50    Kristian 

 

17.25-17.50 Sven

 

 

17.40-18.05 Joakim

 

 

 

17.35-18.00 Mikail

 

17.45-18.10 Emil

 

 

 

17.55-18.20 Sofie

 

 

18.00-18.25 Håkon M

 

17.50-18.20 Simon

 

17.50-18.20 Truls Ola

 

 

18.05-18.30 Simen M.

 

 

 

18.00-18.25 Edvard

 

18.10-18.35 Audun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.40-19.30 Assistent AK, HK ved behov

 

18.30-19.45 Fellesøvelse AK

 

18.30-20.30 Fellesøvelse HK

 

                               

 

I enetimeplanen finner du når og hvor du skal ha enetime. Legg merke til hvilket øverom du skal være på. Av praktiske årsaker må vi bruke flere steder og noen instruktører må flytte på seg i løpet av ettermiddagen/kvelden. Under finner dere presisering av romnavnene som er brukt i planen:

”Kulturbussen”/”Bussen” = Kulturskolens lokaler i forlengelse av gymsalen

”Kjøkkenet – Kulturbussen” = Der styrevakta og foreldrevakta har base, der vi skjærer frukt mm

”Uv-rom – Kulturbussen” = det rommet nybegynnerne spiller på, ved siden av kjøkkenet i Kulturbussen, også kalt aspirantrommet

”Pianorom – Kulturbussen” = rommet vis a vis kjøkkenet

”Kjelleren – Kulturbussen” = et av 2 grupperom i kjelleren; ned trappa og til høyre inn i gangen, på høyre side

”Kulturskolen” = Kulturskoles lokaler i gamle Hellumhuset, det røde huset på høyre side før skolen i skolegata.

De andre rommene er i skoledelen rundt aulaen

Rutiner styrevakter/ foreldrevakt for Stange Skoles Musikkorps (rev 16.03.17)

Styrevakt : 17.00-20.45    


 • Sende SMS noen dager i forkant og minne om foreldrevakt.

 • Kjøpe frukt på KIWI – Høgmyr for ca 100 kr.

 • Gå innom «kjøkkenet» -sett på kaffe og hent utstyr, sett igjen ca 2/3 og ta med ca 1/3 av frukten

 • Lås opp ved aulaen + rom i 1. og 2. etg der (5-, 6.- og 7.kl-rom)

 • Ta imot musikantene som kommer til enetime – se egen liste i mappa. Sørg for at musikanten finner øve-rommet, pakker opp på gangen og begynner å varme opp (uten lyd).

 • Hente ½ kanne kaffe til instruktørene/foreldrevakta

 • 18:00: Ta imot aspirantforeldrevakta - informere om dennes oppgaver.

 • 18.10: Låse opp «Bussen», gymsal og materialrom

 • 18.15 : Ta imot hovedkorpsforeldrevakta Evt ringe etter – se egen liste i mappa.

 • Etter 18.30 : Låse enetimerommene NB! Etter at nybegynnere har hatt enetime – sjekk lista

 • 18.30-19.45 : Gå litt mellom aspirant- og HK-øvelse (hilse på aspirantene og snakke med foreldrevakta)

 • Vær behjelpelig med kopiering etc som dirigenter/instruktører trenger

 • Føre oppmøteliste for begge korps

 • Ca 20.00 – da asp,vakta går: Låse –se under.

 • 18.30/20.30 Låsing:   - Sjekk at lys er slått av (slår seg av selv i skolebygget + gymsalgang).

  - Sjekk vinduer!

  - Sjekk at pulter og stoler står riktig i klasserommene vi bruker.

  - Lås aula, klasserom, rom i «bussen», materialrommet, trommeskuffen, gymsal

  - Ytterdørene (4 stk i gymbygget, husk kjelleren).


 


Aspirantforeldrevakt: 18.00- ca 20.00 - Oppmøte ved aulaen/musikkrommet


 • Følge opp de som kommer til enetime og fellesøvelse. Hold orden i hvor de pakker ut.

 • Sørge for at aspirantene er på plass på musikkrommet og klare til 18.30. Hjelpe til med å sette fram stoler til musikantene.

 • Holde ro i gangen slik at de som har enetimer ikke blir forstyrret.

 • Ordne med frukt/vann og kaffe.   Skjær opp og sett fram frukten t il   kl  19.30   sammen med mugge med vann.  Drikkeflasker skal de ha med seg.     Før og etter fellesøvelsen, og evt i pausa, skal ungene kun være i gangen utenfor musikkrommet

 • Bistå Mona/instruktørene med kopiering etc.

 • Rydd opp og gå innom «bussen» med sakene før du går hjem.

 • Ta med strikketøy, avisa el.l. da det blir en litt stille, rolig og ensom vakt mens aspirantene har fellesøvelse.


 


Hovedkorpsforeldrevakt :18.15-20.40 


 • Sørg for at musikantene setter fram stoler og gjør seg klar 18.20.

 • Kok kaffe

 • Skjær opp frukt og sett fram til til HK-pausa ca 19.30 + vann/kaffe. Vannflasker skal de ha slev. Søppeldunker (plast og mat).             

 • I pausa skal ingen være i gymsalen! De får servert vann /kaffe og frukt i gangen. De kan evt gå ut. Det er ikke lov å henge på rekkverket. Det settes fram ei kasse med div aktivitetsmateriell (står i kjelleren). Foreldrevaktene må være der ungene er!

 • Kaffe og div kjøkkenutstyr er i de innerste skapene på kjøkkenet ved siden av aspirantrommet. Dersom det er tomt har vi konto på KIWI-Høgmyr (eget kort) og Mega, faktura blir sendt til kasserer.

 • Tørk av kjøkkenbenker pulter etc. etter bevertning og ta med søppel ut. Husk kildesortering.

 • Da øvelsen er slutt skal alle rydde stolene før de rydder instrumentet sitt. Alle hjelper til med trommeutstyr. Foreldrevaktene må hjelpe til.


 


Øvelser for musikerne:


 • Aspirantkorps i musikkrommet. Oppmøte kl. 18.20. Øvelse kl.18.30-19.45. Spilleklare til 18.30.

 • Hovedkorps i gymsalen: Oppmøte kl.18.20. Øvelse kl.18.30-20.30. Spilleklare til 18.30. Hjelp dem å sette frem stoler. De gjør klar instrumentet da stolene er på plass.


 


God vakt!