SSMK i media

Ny dirigent og nye instrumenter

Stangeavisa, 36 -2012

Pangstart for korpset

Hamar Arbeiderblad 01.09.2012

Lillehammerfestivalen 2012

Reportasje i Stangeavisa 21.juni 2012: Spilte seg inn på Hunderfossen

Mjøsfestivalen 2011

SSMK leter etter de gamle arkivene