Fotoalbum

Takk til alle som bidro til en vellykket vårdag i Stangeby`n. Snø og gode musikalske opplevelser preget denne dagen!
SSMK retter en stor takk til Stange Janitsjarorkester som ga kr. 23.550,- til kjøp av instrumenter og sommerkurs!
   


Fotografer: Åse Dybvik Haugen og Margrete Nøkleby