Årsmøteprotokoll

Årsmøtereferat 2018

Referat Årsmøte i Stange Skoles Musikkorps

Dato: 8. mars 2018 kl. 18.00

Sted: Stange skole,

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling - Godkjent
 2. Godkjenning av saksliste - Godkjent
 3. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll

Møteleder: Marianne, referent: Asbjørg, underskrivere: Kari og Laila

 1. Godkjenning av årsmelding

Godkjent med noen små endringer. Disse endringene ble bestemt:

Korpset har samarbeidet med Tangen skolekorps i forbindelse med Korps i teater. Medlemmer fra Løten var med på SAK sin julekonsert.

Vi har hadde noen som var med på sommerkurs. 2 på rødt, 3 blått og 1 på svart.

 

 1. Godkjenning av regnskap – Godkjent

 

 1. Innkomne saker
  1. Fra styret – Bruk av Vipps for betaling av kontingent

Styret ønsker ikke at det blir brukt Vipps for betaling av kontingent fordi vi taper penger. 1,75% av beløpet blir trukket fra summen. Vi ønsker derfor at alle betaler på nettbank.

Forslaget ble godkjent

 1. Fra styret – Øke kontingent til 1600 kr per halvår. Nybegynnerne sin kontingent økes til 500,- inkludert boka.

Det kom innspill på at kontingenten var høy nok fra før, og det ble derfor bestemt at vi må jobbe med å øke inntektene på annet vis i tillegg. Det kom forslag om kakelotteri, støttemedlemskap og loppemarked. Dersom vi får andre inntekter kan disse brukes til å redusere egenandel på turer.

Forslaget ble godkjent.

 

 

 

 1. Godkjenning av budsjett

Burde vi øke antall adventskalendere? Øke med 50 som vi kan selge på facebook når alle har gått roden sin.

Budsjettet ble godkjent

 1. Valg

Styret:

 1. Leder - Asbjørg Vestli – velges for 1 år (intern rullering)
 2. Sekretær –Marianne Vasaasen – velges for 2 år (gjenvalg, men nytt verv)
 3. Kasserer – Toril Hoel – ikke på valg
 4. Styremedlemmer

                                          i.    Kari Pedersen – velges for 2 år (gjenvalg)

                                        ii.    Laila Myklebust – ikke på valg

                                       iii.    Geir Helmersen – ikke på valg

 1. Vara – Erlend Refsdal – velges for 1 år

 

Instruktøransvarlig: Harald Nøkleholm – velges for 2 år

Valgkomitee: Ulrika Gardskär, Ikke på valg, Thale Westad Bosman for 2 år

Revisor: Pascal Dangmann, Ole Bjarne Enger – (gjenvalg)

Arrangementskomitee:

            Kristine Finset Lund – velges for 2 år

            Irene Brun – ikke på valg

            Julie Lahlum - velges for 2 år (gjenvalg)

            Jon Grunde Vegard – ikke på valg

               Alle valg ble godkjent.

Årsmøterefarat 2017

Protokoll Årsmøte i Stange Skoles Musikkorps

Dato: 9. mars 2017

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling - godkjent
 2. Godkjenning av saksliste - godkjent
 3. Valg av
  1. møteleder – Kari Habberstad
  2. referent – Laila Dufseth
  3. underskrivere av protokoll – Anne Sofie Søgård og Stian Haugsrud
  4. Godkjenning av årsmelding – Kari gjennomgår denne. Godkjent.
  5. Godkjenning av regnskap – Marianne gjennomgår dette. Godkjent.
  6. Godkjenning av handlingsplan – Kari gjennomgår denne. Godkjent.
   1. Innspill om å ta med korpsmusikantenes på råd.
   2. Også spørsmål om flere gruppeøvelser/smågrupper, gjerne på tvers av instrumenter.
   3. Godkjenning av budsjett – Kari gjennomgår dette. Godkjent.
   4. Valg – Pauline Hveem Johansen leder valget.

Styret:

 1. Leder - Marianne Vasaasen – velges for 1 år (omplasseres fra kasserer)
 2. Sekretær – Asbjørg Vestli – velges for 2 år
 3. Kasserer – Toril Hoel – velges for 2 år
 4. Styremedlemmer

                                          i.    Kari Pedersen – ikke på valg

                                        ii.    Laila Myklebust – velges for 2 år

                                       iii.    Geir Helmersen – velges for 2 år

 1. Vara – Kjersti Bergseng – ikke på valg

Valgkomitee: Laila Dufseth, Ulrika Gardskär

Revisor: Pascal Dangmann, Ole Bjarne Enger

 1. Innkomne forslag – ingen.

 

 

Laila Dufseth

Referent

Årsmøtereferat for året 2016

Referat Årsmøte i Stange Skoles Musikkorps

 

Dato: 9. mars 2017 kl 18.00

Sted: Stange skole, klasserom 6 B

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling - godkjent

 2. Godkjenning av saksliste - godkjent

 3. Valg av møteleder - Kari, referent - Laila og underskrivere av protokoll – Anne Sofie og Stian Haugsrud

 4. Godkjenning av årsmelding – Kari gjennomgår denne. Godkjent.

 5. Godkjenning av regnskap – Marianne gjennomgår dette. Godkjent.

 6. Godkjenning av handlingsplan – Kari gjennomgår denne. Godkjent. Innspill om å få med korpsmusikantenes tanker rundt dette – de bør tas med på råd. Også spørsmål om flere gruppeøvelser, smågrupper, gjerne på tvers av instrumenter.

 7. Godkjenning av budsjett – Kari gjennomgår dette. Godkjent.

 8. Valg – Pauline leder valget.

  Styre:

  1. Leder - Marianne Vasaasen – velges for 1 år (omplasseres fra kasserer)

  2. Sekretær – Asbjørg Vestli – velges for 2 år

  3. Kasserer – Toril Hoel – velges for 2 år

  4. Styremedlemmer

   1. Kari Pedersen – ikke på valg

   2. Laila Myklebust – velges for 2 år

   3. Geir Helmersen – velges for 2 år

  5. Vara – Kjersti Bergseng – ikke på valg

   Valgkomitee: Laila Dufseth, Ulrika Gardskär

   Revisor: Pascal Dangmann, Ole Bjarne Enger

 9. Innkomne forslag – ingen.

   

   

  Laila Dufseth

  referent

Årsmøteprotokoll for året 2015

Referat fra Årsmøte i Stange Skoles Musikkorps

Dato: 10. mars 2016 kl 18.00

Sted: Stange skole, 1. kl bygget

 

Saker:

 1. Godkjenning av innkalling - godkjent
 2. Godkjenning av saksliste - godkjent
 3. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll
  1. Møteleder – Kari H
  2. Referent – Laila
  3. Underskrivere – Thomas Kolderup og Asbjørg Vestli
  4. Godkjenning av årsmelding – Kari gjennomgår raskt denne. Godkjent
  5. Godkjenning av regnskap - godkjent
  6. Innkomne saker
   1. Fra styret – Vedtektsendring: forslag om å øke kontingent – saken trekkes fra styret i forkant av årsmøtet
   2. Godkjenning av budsjett - godkjent
   3. Valg Arrangement – 2 nye: Malin Oseid/Ida Lundby, Julie Lahlum, Kasserer – Marianne Vasaasen, Valgkomitè – Thomas Kolderup
    1. Valg gjennomført, se vedlagt resultat
    2. Tusen takk til Elisabeth, Pauline og Randi Hå som går ut av styret og Randi Ho, Kari P, Torill og Otto som har gjort en flott jobb i andre verv!

 

Valgkomiteens innstilling til  Årsmøtet i SSMK  10.03.2016

 

Styret:

 

Leder                                                 Kari Engen Habberstad         Gjenvalg (1år)

 

Kasserer                                             Marianne Vasaasen                 Nyvalg  2 år

 

Sekretær                                             Laila Dufseth                         ikke på valg

 

Styremedlem 1                                   Kari Pedersen                         Nyvalg 2 år    

 

Styremedlem 2                                   Erik Nøkleholm                      ikke på valg

 

Styremedlem 3                                   Dagny Austlid                                   ikke på valg  

 

Varamedlem                                       Kjersti Bergseng                    Nyvalg 2år

 

 

 

Arbeidsutvalg:                                  Julie Lahlum                           Nyvalg 2 år

                                                           Ida Lundby/Malin Oseid       Nyvalg 2 år

                       

                                                           Kari Dæhlin                           ikke på valg

                                                           John Grunde Vegard              ikke på valg

                                              

 

Uniformsutvalg                                Claire Nyen                           ikke på valg

                                                                      

Note og Materialutvalg                    Marit Helmersen                    ikke på valg

 

Opplæringsutvalg/Instr.ansv.          Geir Helmersen                      Nyvalg 2år

                                                           Mona Vestli

Merete Høgset

 

Valgkomite                                        Pauline V. Johansen               ikke på valg   

                                                           Thomas Kolderup                  Nyvalg 2 år

 

Revisor                                              Pascal Dangmann       2 år

                                                           Toril Hoel                   ikke på valg

                                  

 

Korpsets

tillitsvalgte                 Velges av og blant korpsets medlemmer

Årsmøteprotokoll for året 2014

Referat Årsmøte i Stange skoles Musikkorps

 

Dato: 26. februar 2015 kl 18.00

Sted: Stange barneskole, 1B sitt klasserom

 

Kari ønsker velkommen.

Servering: frukt og kaffe

 

Saksliste:

 1. Godkjenning av innkalling - ok
 2. Godkjenning av saksliste - ok
 3. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll – møteleder Kari Engen Habberstad, referent Laila Dufseth, underskrivere Randi Haakensen og  Lars Fredriksen.
 4. Godkjenning av årsmelding – Kari gjennomgår årsmeldingen. Anm: dugnader glemt 3. mai – vaffelsalg på Høgmyr i forbindelse med Stangeavisas jubileum, aspirantene spilte for is utenfor Coop, ikke på Tingvold - godkjent
 5. Godkjenning av regnskap – godkjent med gjennomgåtte endringer
 6. Innkomne saker
  1. Fra styret – Vedtektsendring: forslag om å øke antall styrerepresentanter med en - godkjent
  2. Utnevnelse av æresmedlem – orientering, applaudert
  3. Godkjenning av budsjett – tatt til etterretning.
  4. Valg – gjennomført, se neste side

 

Takk for oppmøtet!

Takk for flott innsats til de som går ut av styrer og utvalg og velkommen til nye J

 

 

__________________________

Referent Laila Dufseth

 

 

Underskrevet:

 

 

_______________________                                                _______________________

Lars Fredriksen                                                                               Randi Haakonsen

 

 

Styret

 

 

 

Leder

Kari E. Habberstad

Gjenvalg (1 år)

 

Kasserer

Pauline V. Johanen

Gjenvalg (1 år)

 

Sekretær

Laila Dufseth

Gjenvalg (2 år)

 

Styremedlem 1

Elisabeth M. Engen

Ny (1 år)

 

Styremedlem 2

Erik Nøkleholm

Ny (2 år)

 

Styremedlem 3

Dagny Austlid

Ny (2 år)

 

Varamedlem

Randi Håkensen

Ny (1 år)

 

 

 

 

 

Arbeidsutvalg

Kari Pedersen

Gjenvalg

 

 

Randi Holter

Gjenvalg

 

 

Kari Dæhlin

Ny

 

 

Jon Grunde Vegard

Ny

 

 

 

 

 

Uniformsutvalg

Claire Nyen

Ny

 

 

 

 

 

Note- og materialutvalg

Marit Helmersen

Gjenvalg

 

 

 

 

 

Opplæringsutvalg

Toril Hoel

Ut sesongen

 

 

Mona Vestli

Ansatt

 

 

Merete Høgset

Ansatt

 

 

 

 

 

Valgkomite

Otto Mikkelsen

Ikke på valg

 

 

Pauline Veen Johansen

 

 

 

 

 

 

Revisor

Pascal Dangmann

 

 

 

Torill Hoel

 

 

 

 

 

 

Korpsets tillitsvalgte

 

 

Velges blant korpsets medlemmer

 

 

 

 

Kun styremedlemmer kan velges for 2 år, andre utvalg   sitter 1 og 1 år om gangen